Product zoeken

Gedragscode

Bescherming van het milieu Wij respecteren de wetten en milieuwetten die van kracht zijn in de landen van herkomst.

Gezond en beschermde werkplek Wij zorgen dat de werkplek en, waar nodig, huisvesting zijn veilig en beschermd zijn om een ongeval of schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen.

Geen kinderarbeid Bij de productie van onze artikelen, zijn werknemers van onder de leeftijd van 15 jaar (of 14 jaar volgens de voorschriften in de regio van herkomst) of die nog leerplichtg zijn niet in dienst.

Vrijheid van vereniging Wij respecteren het recht van vereniging en collectieve onderhandelingen te erkennen.

Lonen erkend door regelgeving Wij zorgen ervoor dat de werknemers die zich bezighouden met de productie van onze artikelen zijn betaald op basis van het wettelijk minimumloon of het nationale contract van de sector waartoe zij behoren, en dat de bijdragen die door de wet zijn opgenomen toegepast worden.

Mensenrechten Iedere medewerker wordt behandeld met respect en waardigheid. We tolereren geen enkele vorm van misbruik of intimidatie, seksueel, psychisch of verbaal.

Naleving van wetten inzake arbeidstijd Wij respecteren de wettelijke grenzen van de arbeidsduur. De werktijd is vastgesteld op een maximum van 60 uur per week (inclusief overwerk) en in elk geval in overeenstemming met de voorschriften in het land van herkomst. Werknemers krijgen een dag vrij elke de zeven dagen.

Geen gedwongen arbeid Werknemers zijn geen gevangenen en verrichten geen dwangarbeid.

Geen discriminatie Geen enkele werknemer wordt blootgesteld aan discriminatie ten aanzien van ras, religie, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke beperkingen, nationaliteit, politieke overtuiging en etniciteit.

Respect voor de werknemers in de zwangerschap De vrouwelijke werknemers zijn niet verplicht om hun eventuele zwangerschap te verklaren en zijn niet verplicht om de relevante tests te presenteren. Wij voldoen aan alle internationale wetten en regels met betrekking tot zwangere werkneemsters inclusief de pauzes en het verstrekken van voldoende zitplaatsen.

Collarini & Lanyards is zich ervan bewust dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze planeet en ook voor de bevolking, ongeacht ras, ideologie en politiek denken. Deze deontologische code wordt dagelijks door naleving van alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving inzake de bescherming van het milieu, en het respect voor mensen door ons erespecteerd. We proberen ons best te doen door het regelmatig bezoeken van de fabriek, om na te gaan de productie overeenkomt met de Europese kwaliteitsnormen en naar behoren functioneert, de leverancier maakt de aanzienlijke inspanningen om de milieu-controle, vanaf het water analyse emissies naar de lucht, met inachtneming van de watervoorraden en de mogelijkheid van recycling en hergebruik van afvalstoffen en grondstoffen. Wanneer we een geldige fabrikant, aanmelden is een van de primaire eisen voor het werk bij ons; de verplichting om de naleving van de wet- en regelgeving betreffende de betrekkingen met de werknemers en het respect van de mensen.

Info telefoon0421 1706459

  • Pre-productie samples
  • Veilige verzending
  • De bescherming van gegevens
  • Veilig winkelen
ssl secure

Optie betalingen

  • BankoverschrijvingPayPal
  • Contant geldVisa Mastercard